Innowacja „Angielska przygoda z kamishibai (English storytelling kamishibai adventure)” jest odpowiedzią na potrzeby uczniów szkoły a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla I etapu edukacyjnego.
Obserwacje oraz przeprowadzone diagnozy pozwoliły dostrzec,
że uczniom najbardziej brakuje
ćwiczeń w kreatywnym wyrażaniu swoich pomysłów, prezentowania ich oraz swobodnego wypowiadania się w j. angielskim.
Dlatego też główną przyczyną opracowania innowacji z tego przedmiotu była potrzeba
stworzenia uczniom możliwości przygotowania słownych i ilustracyjnych zakończeń gotowej opowieści „O zajączku, który nie chciał się dzielić” (Barbara i Tomasz Piątkowscy) przedstawionej w j.angielskim za pomocą nowej, ciekawej formy teatrzyku kamishibai.

Objęci uczniowie:
Uczniowie kl.3b uczęszczający na zajęcia dodatkowe rozwijające wiedzę i umiejętności z j. angielskiego
Czas trwania:
3 tygodnie, 05-19.01.2024
Rodzaj innowacji: programowa, metodyczna, organizacyjna*
Wdrożenie innowacji pedagogicznej wymaga dodatkowych nakładów budżetowych: tak, nie*
Innowacja będzie wdrażana na zajęciach lekcyjnych (jaki przedmiot)/pozalekcyjnych:
Język angielski
Cele innowacji:

Cele ogólne:
-motywowanie do nauki j. angielskiego przez twórczą zabawę
-rozwijanie kompetencji językowych, szczególnie na płaszczyźnie mówienia i słuchania
-przejmowanie odpowiedzialności przez uczniów za jakość i atrakcyjność przygotowanych materiałów (kart ilustracyjnych)
Cele szczegółowe:
-poszerzanie słownictwa związanego z tematyką: zwierzęta, pory roku (pogoda) jedzenie (warzywa, owoce), nazywanie emocji, sposoby spędzania czasu
-rozwijanie umiejętności mówienia, czytania, aktywnego słuchania oraz ciekawego prezentowania własnych pomysłów
-motywowanie uczniów do aktywnego uczenia się i współpracy
-rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność oraz umiejętność współdziałania w grupie bądź w parze

Metody i formy
-prezentacja przez nauczyciela opowieści „O zajączku, który nie chciał się dzielić” w formie teatrzyku kamishibai
-słuchanie czytanego tekstu, analiza ilustracji/czytanie
-zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi
-tworzenie kart ilustracyjnych kamishibai
-wypowiedź ustna dot. ilustracji

Opis innowacji/ realizowane zagadnienia lub tematy:
Nauczyciel prezentuje w j. angielskim opowieść „O zajączku, który nie chciał się dzielić” w formie teatrzyku kamishibai. Dzieci słuchają i oglądają, na pojawiających się przed ich oczami planszach opowieści o zajączku, który nie chciał się podzielić swoimi zapasami z odwiedzającymi go zimą, zmarzniętymi i głodnymi myszkami. Opowieść jest pretekstem do rozmowy oraz poruszenia problematyki moralnej pojawiającej się w opowieści: konieczności dzielenia się z innymi. Poruszane w opowieści zagadnienia to wzajemna pomoc w potrzebie, empatia, bezinteresowność, egoizm, szczęście, smutek, bogactwo, bieda, samotność, współpraca i wspólna zabawa, zmiana zachowania na lepsze, zrozumienie swoich błędów.
Uczniowie aktywnie słuchają, a następnie odpowiadają na pytania nauczyciela do przeczytanych fragmentów. Poszerzają przy tym słownictwo związane z następującą tematyką: zwierzęta, pory roku (pogoda) jedzenie (warzywa, owoce), nazywanie emocji, sposoby spędzania czasu oraz wyrażenia potrzebne przy prezentacji indywidualnych pomysłów zakończenia historii.
Nauczyciel proponuje uczniom stworzenie własnego zakończenia opowieści – dalszych losów zajączka w formie słownej lub/i rysunkowej kamishibai – stworzenie kart ilustracyjnych do samodzielnego przedstawienia za pomocą teatrzyku kamishibai. Uczniowie dobierają się w małe grupy lub pary, przygotowują a następnie prezentują swoje pomysły.

Ewaluacja i efekty innowacji:
Celem ewaluacji jest ustalenie czy praca metodą kamishibai jest dla uczniów atrakcyjnym narzędziem służącym rozwijaniu słownictwa oraz motywowaniu do nauki j. angielskiego przez twórczą zabawę. Narzędzia ewaluacji to rozmowa z uczniami na temat zajęć – samoocena, refleksja, prezentacja karty ilustracyjnej własnego projektu, wypowiedź ustna – ocena koleżeńska, ankieta dla uczniów.

Efekty innowacji: Poprzez pracę nad tworzeniem i opowiadaniem historii za pomocą teatrzyku kamishibai uczniowie poszerzą i zapamiętają słowa, zwroty i struktury językowe w autentycznym kontekście (słownictwa związanego z tematyką: zwierzęta, pory roku (pogoda) jedzenie (warzywa, owoce), nazywanie emocji, sposoby spędzania czasu), poprzez wymyślanie postaci, scen i dialogów, rozwiną swoją kreatywność i wyobraźnię, a także umiejętność mówienia, czytania oraz aktywnego słuchania.

Ewaluacja innowacji:

Praca metodą kamishibai była dla uczniów atrakcyjnym narzędziem służącym rozwijaniu umiejętności aktywnego słuchania, czytania i poszerzania słownictwa (słowa, zwroty, struktury językowe) poprzez twórczą zabawę. Uczniowie postanowili także stworzyć własne historyjki zgodne z ich zainteresowaniami np. dotyczące wydarzeń sportowych lub przedstawiając sytuacje z życia szkolnego, wykonując tematyczne karty ilustracyjne. Wykazali się przy tym dużą kreatywnością. Większość uczniów z zaangażowaniem podjęła się przedstawienia na forum klasy efektów swojej pracy, ćwicząc przy tym umiejętność wystąpień publicznych i wypowiadania się w j. angielskim. Niektórzy czuli się niepewnie podczas prezentowania swojej pracy przed resztą uczniów przyznając, że było to dla nich duże wyzwanie, co wskazuje na dalszą potrzebę oswajania z wystąpieniami publicznymi i prezentowaniem swojej pracy na forum (czytanie bądź swobodna wypowiedź po angielsku).

Podczas tworzenia własnych historyjek uczniowie chętnie pytali nauczyciela o nowe słowa i zwroty potrzebne im do własnych opowiadań lub też mieli możliwość skorzystania ze słownika online, którego użycie mogli wypróbować i przećwiczyć.
Poprzez pracę w małych grupach uczniowie mogli rozwijać swoje kompetencje społeczne, uczyli się współpracy, słuchania zdania innych i szukania kompromisów.

Ocena koleżeńska: Uczniowie pozytywnie wyrazili się o pracy swoich kolegów i koleżanek, docenili ich pomysły i z zaciekawieniem wysłuchiwali prezentacji innych uczniów.