Sprawozdanie z realizacji projektu fundacji Uniwersytet Dzieci „Ciekawskie pierwszaki. Jak poznawać świat w klasie?”

W ramach Uniwersytetu Dzieci uczniowie klasy 1a realizowali projekt „Ciekawskie pierwszaki. Jak poznawać świat w klasie”. W ramach projektu uczniowie realizowali tematy z edukacji przyrodniczej, matematycznej oraz społecznej, trenowali pracę indywidualną i zespołową, rozwijali swoją kreatywność i umiejętność krytycznego myślenia.

Uczniowie zrealizowali następujące 2 bloki tematyczne wg scenariuszy kompetencyjnych.

Lekcje na rozgrzewkę, integrujące klasę i oswajające uczniów z ich emocjami:

  • Dlaczego każdy z nas jest inny?
  • Kiedy kogoś kochamy?

Lekcje tematyczne:

  • Czy wszystkie zwierzęta widzą tak samo?
  • Kto wymyślił pieniądze?
  • Czy trójkąt może być kwadratem?
  • Jak na scenie grają cienie?
  • Po co nam Unia Europejska?
  • Jak zaplanować wiosenne porządki?