Wychowawca: mgr Damian Dobrodziej

Samorząd klasowy:
przewodnicząca:
zastępca przewodniczącego:
skarbnik: