Informacja w sprawie terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024
Terminy rekrutacji

 

Informator dla Rodziców dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2023/2024 naukę w I klasie szkoły podstawowej –
Informator dla rodziców

 

Instrukcja elektronicznego złożenia wniosku do przedszkola lub szkoły podstawowej –
Instrukcja elektronicznego złożenia wniosku

 

Jak zalogować się przez Login.gov.pl i podpisać wniosek –
Instrukcja logowania

 

 

Dokumenty rekrutacyjne do klasy pierwszej:

  • Zgłoszenie do klasy pierwszej szkoły obwodowej
  • Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej SP- szkoły pozaobwodowe

Wersja wniosku i zgłoszenia do wydrukowania będzie dostępna 30 marca br. na stronie https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa w zakładce dokumenty.

 

 

***

Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych kandydata jest wskazane przez Panią/Pana przedszkole I wyboru (szkoła/zespół szkół/zespół szkolno-przedszkolny). W przypadku, gdy Pani/Pana dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola wskazanego jako przedszkole I wyboru, Administratorem danych mogą być kolejne wskazane przez Panią/Pana we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola jednostki oświatowe.

Klauzula RODO REKRUTACJA