Informacja w sprawie terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025
Terminy rekrutacji

 

Informator dla Rodziców dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2024/2025 naukę w klasie I szkoły podstawowej 

Informator dla Rodziców 

 

Jak wypełnić i wysłać wniosek? – INSTRUKCJA 

Jak wypełnić i wysłać wniosek

 

Jak wypełnić i wysłać zgłoszenie do szkoły obwodowej – INSTRUKCJA

Jak wypełnić i wysłać zgłoszenie do szkoły obwodowej

 

Jak podpisać elektroniczne dokumenty – INSTRUKCJA

Jak podpisać elektroniczne dokumenty 

 

 

Dokumenty rekrutacyjne do klasy pierwszej:

 

***

Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych kandydata jest wskazana przez Panią/Pana szkoła I wyboru (szkoła/zespół szkół/zespół szkolno-przedszkolny). W przypadku, gdy Pani/Pana dziecko nie zostanie przyjęte do szkoły wskazanej jako szkoła I wyboru, Administratorem danych mogą być kolejne wskazane przez Panią/Pana we wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły jednostki oświatowe.

Klauzula RODO REKRUTACJA