Na stronie naboru elektronicznego znajduje się oferta szkół ponadpodstawowych. Warto się z nią zapoznać 

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/

 

 

 

Sprawdźcie:

✅ do kiedy złożyć wniosek i dokumenty rekrutacyjne
✅ daty publikacji list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
✅ do kiedy złożyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego
✅ daty publikacji list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Terminarz znajdziecie na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu: <tutaj>

 

 

Informator rekrutacyjny

http://rekrutacja.ko.poznan.pl/