Przez tydzień uczniowie uczęszczający na świetlicę szkolną uczestniczyli w różnych aktywnościach związanych z przyswajaniem wiedzy o kosmosie. Były filmy edukacyjne, prezentacje multimedialne, zadania na tablicy multimedialnej, ćwiczenia w kartach pracy oraz prace plastyczne.

Cele projektu:
– budzenie zainteresowania kosmosem,
– poszerzanie wiadomości dotyczących planet,
– ćwiczenia manualne rozwijające kreatywność i pomysłowość dzieci.

Metody pracy:
Czynne
Słowne
Oglądowe


Dzieci z pełnym zaangażowaniem uczestniczyły we wszystkich zajęciach.

Autor: Dominika Zawadzka