Innowacja „Wokół Teatrzyku Kamishibai” była realizowana w naszej szkole od września ubiegłego roku. Zajęcia realizowane głównie w świetlicy szkolnej miały na celu przybliżyć dzieciom kulturę Japonii, jej niezwykłość, prostotę i harmonię. Dać możliwość  twórczego myślenia i działania. Ponieważ obok wiedzy jaką zdobyli uczniowie, była również okazja by stworzyć swój własny Teatrzyk Kamishibai i przedstawić go na forum grupy. Założeniem innowacji było również wzbogacenie metod pracy rozwijających zainteresowania czytelnicze u dzieci, obcowanie z książką, która była w formie Teatrzyku  Kamishibai – jako bajka zamknięta w małej drewnianej skrzynce.

Mam nadzieję, że działania podejmowane w ramach innowacji zainspirują moich wychowanków do pokonywania schematów w myśleniu, dzięki czemu będą mieli warunki do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju. Zakładam, że zajęcia pobudziły ich także do odkrywania nowych  kultur bez konieczności przemieszczania się.