Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Poznaniu

Czas realizacji: X 2022 – V 2023

Grupa docelowa: dzieci ze świetlicy szkolnej oraz uczniowie klas 4-8

Autorka projektu: mgr Katarzyna Jacolik-Gmurczyk

 

Po trzyletniej przerwie powraca mój autorski projekt Starszak-Maluchowi. Są to działania, które mają na celu integrowanie społeczności szkolnej, tworzenie przyjaznej atmosfery w szkole, uwrażliwianie na drugiego człowieka. Projekt polega na tym, że uczniowie klas 4-8 mogą dzielić się swoimi umiejętnościami z młodszymi dziećmi z naszej szkoły. W latach ubiegłych było to: wspólne odrabianie lekcji, czytanie ciekawych książek, zajęcia plastyczne, nauka gry w szachy czy gry planszowe. Wszystko zależy w czym Starszak czuje się mocny i czym chce się podzielić z młodszymi kolegami i koleżankami. Projekt pokazał również, ze te osoby które kiedyś jako Maluchy uczyły się od starszych kolegów i koleżanek dziś powracają jako Starszaki, którzy chcą się dzielić swoimi umiejętnościami.

 

Cele ogólne:

  • uwrażliwianie uczniów na innych,
  • tworzenie pozytywnych kontaktów społecznych w grupie,
  • integracja uczniów naszej szkoły,
  • pokazanie jak ważne jest pomaganie,
  • pobudzenie chęci działania i podjęcie działania,
  • współdziałanie z innymi uczniami – uczestnikami grupy

 

Więcej informacji…

Projekt „Starszak – Maluchowi”