Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego
W systemie NABÓR została uruchomiona opcja potwierdzenia woli zapisu dziecka, w załączeniu instrukcja. Potwierdzenia woli przez rodzica kandydata w postaci pisemnego oświadczenia należy dokonać w terminie 9-16 kwietnia 2020r.
-rodzice, którzy mają dostęp do konta dziecka w systemie Nabór mogą potwierdzić wolę przyjęcia dziecka elektronicznie w systemie zgodnie z załączoną instrukcją,
-rodzice, którzy nie mają konta mogą przesłać potwierdzenie woli scan na pocztę szkoły
-złożyć w sekretariacie szkoły w godz. 9.00-12.00

Rekrutacja  do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021   Rada Miasta Poznania Uchwałą nr XXII/401/VIII/2020 z dnia  21 stycznia 2020 r. uchwaliła kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.   Jednocześnie informujemy, że Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania nr 65/2020/P z dnia 30.01.2020 r. przyjęto harmonogram w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań. Wszelkie dokumenty związane z rekrutacją będą dostępne przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego na stronie: https://nabor.pcss.pl/poznan/

Komunikat: rekrutacja do oddziału przedszkolnego termin uzupełnienia dokumentów do 27 marca 2020

Informujemy, iż termin uzupełnienia dokumentacji o wersję papierową (dla wniosków złożonych w postaci scanów, niekompletnych) to 27 marca 2020. Dokumenty można składać w dniach czwartek 26.03, 27.03 w godz. 9.00-12.00. W przypadkach braku możliwości dostarczenia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie z uwagi na czasowe ograniczenie pracy zakładu rodzic składa oświadczenie o zatrudnieniu wraz ze zobowiązaniem uzupełnienia dokumentów. Na stronach Urzędu Miasta podana jest informacja dla rodziców prezentująca te założenia.

z poważaniem
dyrektor szkoły
Magdalena Górecka

Dyrektor szkoły Podstawowej Nr 59 informuje, że wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego można składać w sekretariacie szkoły w następujących terminach:
16.03.2020 (poniedziałek) w godzinach 9:00 – 11:00
17.03.2020 (wtorek) w godzinach 9:00 – 11:00
19.03.2020 (czwartek) w godzinach 9:00 – 11:00

Wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego można pobierać w portierni w godzinach 9:00 – 11:00.

Uwaga na stronie NABÓR PCSS znajdą państwo  informator wraz z instrukcjami oraz dokumenty dokumenty do pobrania

https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty