Przedsiębiorczość. Jak realizować pomysł? Projekt realizowany w ramach Uniwersytetu dzieci

W czasach szybkich przemian gospodarczych, kulturowych konieczne jest kształtowanie u uczniów kompetencji określanych jako inicjatywność i przedsiębiorczość oznaczającą zdolność osoby do wcielania pomysłów w czyn. Mieszczą się w nich takie cechy, jak kreatywność, innowacyjność i podejmowanie ryzyka, jak również zdolność do planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osiągnięcia zamierzonych celów. Rozwijaniu tych kompetencji sprzyja projekt realizowany w tym roku szkolnym w klasie 2a przygotowany przez Uniwersytet Dzieci.

Cele projektu:

 • Rozwijanie współpracy i kreatywności uczniów
 • Zaplanowanie i realizacja projektu
 • Kształtowanie empatii
 • Wspieranie dążenia do celu

Realizowane tematy:
Lekcje na rozgrzewkę – które zintegrują klasę i oswoją uczniów z ich emocjami:

 • Jak wpaść na świetny pomysł?
 • Jak gimnastykować wyobraźnię?

Lekcje tematyczne

 • Jak wspólnie zapracować na sukces?
 • Jak zrobić coś dobrego dla innych?
 • Po co tworzyć plan?
 • Jak zaplanować wycieczkę?
 • Jak uczyć się na własnych błędach?
 • Jak trenować myślenie?

Przewidywane osiągnięcia:
Uczniowie:

 • Zaplanują i zrealizują wydarzenie projektowe.
 • Poznają różne aspekty i etapy procesu dążenia do celu.
 • Wzmocnią swoją kreatywność i rozwiną samoświadomość.
 • Będą ćwiczyć elastyczność, współpracę i empatię.