PROJEKT CZYTELNICZO-PODRÓŻNICZY DLA KLASY IIIa

„Z Poznania w świat, czyli śladami wielkopolskich podróżników”

 

 

Cele projektu

Celem projektu jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych, rozbudzanie zainteresowań podróżniczych i chęci poznawania świata, przekazanie dziedzictwa kulturowego Poznania, a także formowanie postaw otwartych, nastawionych na zrozumienie ludzi o odmiennych tradycjach, obrzędach i kulturze.

 

Cele szczegółowe projektu:

 • zdobycie wiedzy dotyczącej naszego miasta, jego przeszłości i teraźniejszości,
 • poznanie miejsc pamięci narodowej, zabytków, tradycji, zwyczajów, obrzędów, zasłużonych ludzi, kultury i języka- gwary regionu,
 • utrwalenie znajomości symboli narodowych i lokalnych: godło, barwy ojczyste, flaga, hymn, herb miasta,
 • śpiewanie piosenek o Poznaniu,
 • poznanie sylwetek wybitnych podróżników związanych z naszym miastem,
 • wyrabianie zainteresowania życiem swojego miasta, jego historią,
 • kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji,
 • stymulowanie rozwoju zainteresowań czytelniczych i rozbudzanie potrzeby kontaktu z książką,
 • wyrabianie umiejętności prezentowania swoich osiągnięć,
 • nazywanie i wskazywanie na mapie świata wszystkich kontynentów,
 • poznawanie kultur innych narodów, ich trybu życia, religii, kultury,
 • rozwijanie postawy szacunku i tolerancji wobec innych kultur i języka,
 • rozpoznawanie w swoim otoczeniu popularnych gatunków roślin i zwierząt,
 • rozpoznawanie wybranych roślin i zwierząt, których w naturalnych warunkach nie spotyka się w polskim środowisku przyrodniczym,
 • odszukiwanie w różnych, dostępnych zasobach, w tym internetowych, informacji dotyczących środowiska przyrodniczego, potrzebnych do wykonania zadania,
 • wyrobienie u dzieci pozytywnego nastawienia na rzeczy nowe i nieznane sytuacje,
 • integracja grupy: wdrażanie do zgodnego działania.

Cele projektu są spójne z podstawą programową i kierunkami polityki oświatowej na rok 2022/23.

 

Szczegóły projektu:
Z Poznania w świat, czyli śladami wielkopolskich podróżników

 

Autor i koordynator projektu: Aneta Ostrowska

Czas trwania projektu: rok szkolny 2022/2023
i I semestr roku szkolnego 2023/2024

 

 

Blok tematyczny: Poznań moje miasto.

Treści:

 • położenie miasta w regionie, Polsce, Europie i na świecie
 • charakterystyczne obiekty architektoniczne i przyrodnicze,
 • wybrane baśnie i legendy o Poznaniu i jego okolicach,
 • wiadomości historyczne,
 • piosenki o naszym mieście
 • wizyta w Palmiarni

 

 

 

Blok tematyczny: Aleksander Doba

Treści:

 • poznanie osiągnięć podróżnika
 • wspólne czytanie i omówienie książki „Ocean to pikuś” Łukasza Wierzbickiego

 

 

 

Blok tematyczny: Edward Raczyński

Treści:

 • dlaczego poznańska biblioteka nosi imię Raczyńskich?
 • skąd się wzięła Fontanna Higiei na Placu Wolności
 • obrońca polskości i mowy polskiej w czasie zaborów
 • śladami podróży
 • poznajemy Laponię i Turcję
 • z wizytą w Rogalinie

 

 

 

 

Blok tematyczny: Tam, gdzie najzimniej

Treści:

 • Grenlandia dawniej i dziś
 • poznanie warunków i trybu życia na Grenlandii
 • czytanie fragmentów książki „Nie mieszkam w igloo” Adama Jarniewskiego

 

 

 

Blok tematyczny: Rowerem przez Afrykę

Treści:

 • kim był Kazimierz Nowak
 • omówienie książki „Afryka Kazika” Łukasza Wierzbickiego
 • zwierzęta Afryki – obserwacje live na kanale You Tube
 • warsztaty na temat książki z jej autorem

 

 

 

Blok tematyczny: Z ogórkami kiszonymi w świat

Treści:

 • poznanie sylwetek podróżników Leona Mroczkiewicza i Tadeusza Perkitnego
 • wspólne czytanie książki Łukasza Wierzbickiego „Wokół świata na wariata”
 • stworzenie słownika gwary poznańskiej na podstawie książki

 

 

 

Blok tematyczny: 30 wypraw Arkadego Fiedlera

Treści:

 • wycieczka do Pracowni Arkadego Fiedlera w Puszczykowie

 

 

 

Blok tematyczny: Z ziemi polskiej do Australii

Treści:

 • Głuszyna – miejsce urodzenia Pawła Edmunda Strzeleckiego
 • dlaczego najwyższy szczyt w Australii nazywa się Góra Kościszki
 • fauna i flora Australii – obserwacje live na kanale You Tube
 • czytanie fragmentów książki Łukasza Wierzbickiego „Co hrabia porabia *
  *wydanie książki przewidziane jest na 2023 rok