W dniach 07.11.2022-10.11.2022r. realizowaliśmy projekt ,,Poznań – moje miasto”. Uczniowie świetlicy słuchali legend o powstaniu miasta Poznań, rogalach świętomarcińskich oraz o koziołkach Pana Zegarmistrza. Z wielkim zaangażowaniem powstała makieta dzielnicy Minikowo. Uczniowie poszerzyli wiedzę na temat gwary poznańskiej, słuchając również ,,Księcia Szaranka”. Zwieńczeniem projektu były prace plastyczne z charakterystycznymi miejscami w mieście.

 

autor projektu

Dominika Zawadzka