Szkoła Podstawowa Nr 59 w minionych latach brała udział w dwóch projektach europejskich programu Comenius – „Skarby” i „Rękodzieło – nasze dziedzictwo”. W 2014 roku program ten został zamknięty i zastąpiony nowym: Erasmus +. Do udziału w I edycji zgłosiło się ponad 1200 szkół polskich, lecz tylko 207  wniosków zostało zaakceptowanych. Miło nam poinformować, że SP 59 znalazła się w gronie 19 szkół z Wielkopolski, które będą realizować program Erasmus +.

Projekt pod tytułem „Z kulturą przez Europę” trwa od 1 IX 2014 do 31 VIII 2017r. Nasze szkoły partnerskie znajdują się w Portugalii, Grecji, Turcji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji i na Litwie. Będziemy mieć okazję prezentować kulturę naszego kraju i poznawać tradycje i zwyczaje innych narodów podczas wykonywania zadań projektu i wspólnych spotkań.

Zadanie 1

ZAPROJEKTUJ LOGO NASZEGO PROJEKTU.

 Wymagania: Logo powinno odzwierciedlać tematykę projektu. Może być wykonane dowolna techniką indywidualnie lub w parach. Spośród prac dostarczonych do 14 XI 2014r. zostaną wybrane dwie, które będą reprezentować naszą szkołę w finale konkursu.

Zadanie 2

PREZENTACJA NASZEJ SZKOŁY

Co warto powiedzieć naszym partnerom o SP 59? Przygotuj prezentację!

Wymagania: zdjęcia + tekst w języku angielskim. Forma dowolna: plakat, folder, prezentacja PowerPoint, film, itp. Wykonanie indywidualne lub w zespołach maksymalnie 3-osobowych.

Termin: 30 XI 2014r.