INNOWACJA PEDAGOGICZNA

metodyczna

 

 

 

Temat innowacji: „Efektywna nauka angielskiego słownictwa z platformą internetową Insta.Ling”

 

 

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 59 im. gen. J.H. Dąbrowskiego w Poznaniu

Autor: Karolina Jankowiak

Temat: Efektywna nauka angielskiego słownictwa z platformą internetową Insta.Ling

Przedmiot: język angielski

Rodzaj innowacji: metodyczna

Data wprowadzenia: 12.09.2022

Data zakończenia: 31.05.2023

 

 

Zakres innowacji:

 Adresatami innowacji są uczniowie klas 5,6,8. Czas realizacji innowacji obejmuje rok szkolny 2022/2023 (z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym).

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą jako element godziny  lekcyjnej, raz w tygodniu, a także podczas pracy własnej uczniów w domu. Niniejsza innowacja ma na celu efektywną naukę angielskiego słownictwa z wykorzystaniem nowoczesnych technologii internetowych, jakim jest platforma i program Insta.Ling (https://instaling.pl/).

Ma ona zachęcać i motywować uczniów do skutecznej, opartej na autonomii uczniowskiej nauki słownictwa, która będzie również kształcić systematyczność i wytrwałość w dążeniu do opanowania materiału programowego.

 

Motywacja wprowadzenia innowacji:

Innowacja „Efektywna nauka angielskiego słownictwa z platformą internetową Insta.Ling” jest moją odpowiedzią na problemy uczniów z zapamiętywaniem słownictwa z języka angielskiego, a także wyjściem naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla II etapu edukacyjnego.

Na podstawie wieloletnich obserwacji oraz przeprowadzonych diagnoz w pracy w szkole podstawowej zauważyłam, że uczniom największy problem sprawia systematyczna i efektywna nauka. Dlatego też główną przyczyną opracowania innowacji z języka angielskiego była potrzeba dostarczenia uczniom takiej możliwości za pomocą platformy internetowej Insta.Ling.

 

Więcej informacji…