Uczniowie klas 4-7 wzięli udział w Festiwalu Nauki. Pierwszy dzień festiwalu poświęcony był Stanisławowo Lemowi – patronowi roku 2021. Uczniowie poznali twórczość pisarza, na której podstawie konstruowali Lemoroboty i Wynalazki. Prace uczniów zostały wystawione w holu szkoły.