Dokonane zostały zmiany w  Regulaminie ZFŚS oraz Regulaminie Zakładowego Funduszu Zdrowia,
a tym samym zmianie uległy obowiązujące druki.  1. Oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej należy dostarczyć niezwłocznie po otrzymaniu PIT za dany rok – do 15 marca (w przypadku emerytów do ww. oświadczeń należy dołączyć Oświadczeń o dochodach z emerytury, renty, świadczenia za rok poprzedni w celu dokonania odpisu na ZFŚS tj. Oświadczenie – EMERYTOWANI NAUCZYCIELE).
  2. Wniosek o przyznanie dodatku wczasy pod gruszą należy złożyć do 15 czerwca danego roku.
  3. Wniosek o przyznanie dodatku na święta należy złożyć do 15 listopada danego roku.