1. Oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej należy dostarczyć niezwłocznie po otrzymaniu PIT za dany rok – do 30 kwietnia.
    W związku ze zmianami w przepisach emerytowani nauczyciele w celu dokonania odpisu na ZFŚS nie są zobowiązani składać tzw. „Oświadczeń o dochodach z emerytury, renty, świadczenia za rok poprzedni”.
  2. Wniosek o przyznanie dodatku wczasy pod gruszą należy złożyć do 15 czerwca danego roku.
  3. Wniosek o przyznanie dodatku na święta należy złożyć do 15 listopada danego roku.