Projekt „Czytankowy kwadrans”

Czas realizacji: IX 2022 – VI 2023

Ilość spotkań: raz w tygodniu przez cały okres trwania projektu

Grupa docelowa: dzieci ze świetlicy szkolnej

Autorka projektu: mgr Katarzyna Jacolik-Gmurczyk

 

Cel główny projektu:

Propagowanie czytelnictwa, zainteresowanie dzieci ciekawą i wartościową literaturą dziecięcą poprzez czytanie przez kwadrans raz w tygodniu.

 

 Cele szczegółowe:

  • rozbudzenie zainteresowań czytelniczych
  • rozwijanie empatii u dzieci
  • rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności ekspresyjnego wyrażania własnych przeżyć
  • rozwijanie twórczości literackiej i plastycznej
  • wyrobienie nawyku częstego sięgania po książkę
  • rozwijanie postaw koleżeństwa i wzajemnej życzliwości.

 

Więcej informacji…

Czytankowy kwadrans – projekt