Zajęcia korygujące wady postawy poprzez ćwiczenia ruchowe.
Piątek:
15.10 – 15.55 – klasy IV
16.00 – 16.45 – klasa V