Rok szkolny 2020/2021

Matematyka w przyrodzie jest wszędzie!

Od wieków wiadomo, że otaczający nas świat można wytłumaczyć metodami naukowymi. To właśnie matematyka znacznie ułatwiła nam to zadanie. Możemy zauważyć ją w szczególności w przyrodzie – w  słoneczniku i pajęczynie po plaster miodu i muszelkę. Niektórzy twierdzą, iż cały nasz wszechświat jest dosłownie wykonany
z matematyki w taki sam sposób, jak programy komputerowe wykonane są z kodu. Wszystko, co możemy zaobserwować w naturze, ma pewne wyjaśnienie matematyczne, nawet te najbardziej złożone  i piękne zjawiska.

We współpracy z mFundacją i dzięki grantowi mPotęga chcemy zachęcić pasjonatów matematyki do kreatywności.

Liczymy, że uda nam się odczarować  dzieciom i młodzieży matematykę i zachęcić do zgłębiania tej nauki.

Dlatego zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie
„Matematyka w przyrodzie jest wszędzie”

Regulamin Konkursu Fotograficznego

Matematyka w przyrodzie  jest wszędzie

I. Organizator:

 Szkoła Podstawowa nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Poznaniu  przy współpracy z mFundacją.

II. Uczestnicy:

 Dzieci i młodzież Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu w dwóch kategoriach wiekowych:

 1.  uczniowie klas 4-6
 2.  uczniowie klas 7-8

III. Cele konkursu:

 • rozwijanie pasji i uzdolnień
 • rozwijanie wrażliwości artystycznej
 • propagowania pasji fotografowania
 • budzenie zainteresowań przyrodą, jej bogactwem i różnorodnością
 • prezentacja twórczości dzieci i młodzieży
 • rozwijanie zainteresowań matematycznych

IV. Zasady konkursu:

 • fotografia musi przedstawiać matematyczny aspekt przyrody
 • fotografia może być wykonana w dowolnej technice cyfrowej lub analogowej
 • dopuszczalne są też niewielkie modyfikacje obrazu, takie jak kadrowanie, wyostrzenia, zmiana nasycenia barw oraz kontrastu, konwersja do czerni i bieli oraz sepia
 • format zdjęcia dowolny
 • termin przekazywania prac do 23 października 2020 roku
 • termin głosowania do 10 listopada 2020 roku
 • przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych
 • każdy uczestnik może zgłosić 2 zdjęcia
 • przystępując do konkursu, uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że:
 • posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, zgłoszone prace zostały wykonane osobiście przez uczestnika i nie kopiują fotografii stworzonych przez inne osoby;
 • nie narusza praw autorskich osób trzecich;
 • wyraża zgodę, by jego imię oraz nazwisko zostało wykorzystane w celach związanych z organizacją
  i przeprowadzeniem konkursu-podpis pod pracami
 • prace konkursowe  wraz z informacją zawierającą następujące dane: imię i nazwisko ucznia, klasa do której uczęszcza będą udostępnianie na terenie Szkoły Podstawowej nr 59 im. gen. J.H. Dąbrowskiego
  w Poznaniu
 • prace należy przekazać opiekunowi Samorządu Uczniowskiego lub pozostawić w gabinecie psychologa i pedagoga szkolnego

V. Zasady rozstrzygnięcia konkursu:

Zgłoszone zdjęcia będą poddane ocenie uczniów, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, oraz rodziców odwiedzających naszą szkołę.

Głosy można pozostawiać w wystawionych do tego skrzynkach do głosowania- głosowanie uczniów w obecności opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

Głosy zostaną przeliczone przez jury konkursu, w skład którego wchodzą: dyrektor szkoły,  opiekun SU, pedagog szkolny, przewodniczący szkoły oraz jej zastępca.

 Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie szkoły, w dzienniku Librus oraz na Facebooku.

Na laureatów czekają nagrody niespodzianki.

VI. Postanowienia końcowe:

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestnika konkursu.

Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły, w dzienniku Librus oraz na FB. Zgody na udział rodziców/prawnych opiekunów na udział ucznia w konkursie do pobrania u opiekuna Samorządu Uczniowskiego.