Z Europą łączy nas wiele – kontynent, przeszłość, dziedzictwo kulturowe, a także od 2004 roku Unia Europejska. Dania, to atrakcyjny kraj dla dziecięcych miłośników literatury i dla konstruktorów/ budowniczych z klocków.

Projekt zakłada, iż uczniowie zdobędą nowe doświadczenia, rozwiną zainteresowania dotyczące Europy, zdobędą wiedzę na temat  Danii.

Cele projektu:

 • przybliżenie dzieciom wiedzy na temat Danii,
 • rozbudzanie zainteresowań związanych z krajami europejskimi,
 • kształtowanie postawy szacunku wobec innych,
 • kształtowanie postawy tolerancji i szacunku dla odmienności zwyczajów czy religii,
 • rozwijanie umiejętności poszukiwań i wykorzystania zdobytych informacji,
 • wyrabianie odpowiedzialności za powierzone zadania, integracja zespołu klasowego oraz rozwijanie umiejętności pracy w grupie, nauka przez zabawę,
 • integracja zespołu klasowego,
 • stymulowanie wszechstronnego rozwoju, w tym  wrażliwości estetycznej i działalności artystycznej,
 • wspieranie aktywności dziecka, kształtującej umiejętność korzystania z rozwijających się umysłowych procesów poznawczych, niezbędnych do tworzenia własnych wzorów zabawy, nauki  i odpoczynku,
 • kształcenie umiejętności współpracy w zespole,
 • dostarczanie radości i zadowolenia ze wspólnej zabawy

Cele projektu są spójne z podstawą programową i kierunkami polityki oświatowej na rok 2023/24.