Innowacja pedagogiczna w Szkole Podstawowej Nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Poznaniu

Charakterystyka innowacji
Książka o mojej klasie to projekt, który tworzony przez wszystkich uczniów i wychowawcę klasy pozwoli stworzyć pełny obraz zespołu klasowego. Dzięki niemu uczniowie będą mogli pokazać to, czego często nie wiedzą o nich ich rówieśnicy – zaprezentować swoje pasje, ciekawe przeżycia, elementy swojego życia. Będzie to również okazja, by uważnie wsłuchać się w to, co mówią o sobie inni – i dzięki temu otworzyć się nowe znajomości i przyjaźnie, porzucić stereotypowe myślenie i zmienić postrzeganie dotychczas mniej znanych osób.

Książka o mojej klasie to zbiór listów pisanych przez poszczególnych uczniów – o sobie – do pozostałych osób z klasy. To dobry sposób na rozwijanie umiejętności pisarskich, autokorekty, dbałości o estetykę. Przystosowując się do możliwości i potrzeb uczniów, nauczyciel może zaakceptować również inne formy wyrażania siebie – np.. poprzez prace plastyczną, rysunek.

Odbiorcy:
Innowacja skierowana jest do uczniów klas IV – VIII.

Cele ogólne:
1. Rozwijanie umiejętności wyrażania informacji o sobie.
2. Rozbudzanie wrażliwości i szacunku dla innych osób.
3. Rozwijanie umiejętności redagowania dłuższych tekstów literackich.
4. Rozbudzanie ciekawości edukacyjnej.
5. Reintegracja klasy.

Cele szczegółowe – realizacja treści podstawy programowej:
1. Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych opinii.
2. Doskonalenie umiejętności redagowania dłuższych tekstów literackich, takich jak list, pamiętnik, opowiadanie.
3. Sprawne komunikowanie się w języku polskim.
4. Rozwiązywanie problemów, również z wy korzystaniem technik mediacyjnych.
5. Motywowanie do postawy otwartości i szacunku wobec innych, podejmowania wysiłku wyjścia poza stereotypy, związane z dotychczasowym relacjami w klasie.
6. Rozwijanie kompetencji polonistycznych i humanistycznych

Książka o mojej klasie – więcej informacji