Szkoła Podstawowa nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego

61-353 Poznań, ul. Baranowska 1

tel. 61 8793 196, fax. 61 8793 196

e-mail: szk59@wp.pl