2023/2024

Język polski

PZO język polski

Matematyka

PZO matematyka (z aneksem w przypadku zdalnego nauczania)

aneks do PZO (klasa 7b – innowacja pedagogiczna)

kontrakt matematyka 2023/2024

kontrakt matematyka 7b

wymagania edukacyjne z matematyki klasa 8

wymagania edukacyjne z matematyki klasa 7

wymagania edukacyjne z matematyki klasa 6

wymagania edukacyjne z matematyki klasa 5

wymagania edukacyjne z matematyki klasa 4

Historia i WOS

PZO historia i WOS

wymagania edukacyjne z historii klasa 4

wymagania edukacyjne z historii klasa 5

wymagania edukacyjne z historii klasa 6

wymagania edukacyjne z historii klasa 7

wymagania edukacyjne z historii klasa 8

wymagania edukacyjne WOS klasa 8

Język angielski

PZO język angielski

wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa 8

wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa 7

wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa 6

wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa 5

wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa 4

Fizyka

PZO fizyka

wymagania edukacyjne z fizyki klasa 7

wymagania edukacyjne z fizyki klasa 8

Plastyka

PZO plastyka

Wychowanie fizyczne

PZO wychowanie fizyczne

Religia

PZO oraz wymagania edukacyjne z religii klasa 4

PZO oraz wymagania edukacyjne z religii klasa 8

Edukacja wczesnoszkolna

Wymagania edukacyjne klasa1-3

2022/2023

Język polski

Matematyka

Przyroda

Biologia

Chemia

Historia i WOS

Informatyka

Fizyka

Technika

Etyka

Religia

Muzyka

Plastyka

Geografia

Język angielski

Język niemiecki

Wychowanie fizyczne

Wychowanie do życia w rodzinie

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja wczesnoszkolna