Działania podejmowane w ramach kampanii

Kampania „Szacun dla zawodowców” to akcja, która ma na celu rozpropagowanie w poznańskim regionie szkolnictwa zawodowego. Przeprowadzono ją dwukrotnie, po raz pierwszy w 2015 roku i w trakcie obydwu kampanii przeprowadzono szereg akcji zachęcających uczniów gimnazjów do aktywnego włączenia się w nasze działania. Prowadzono szeroko zakrojoną reklamę dostępnych w Poznaniu 22 szkół zawodowych, a zwieńczeniem tych działań była Arena Zawodów, która miała miejsce pierwszego kwietnia 2016 roku w poznańskiej Arenie, podczas to której fachowcy zaprezentowali młodzieży 62 profesje możliwe do zdobycia w poznańskich placówkach. Dodatkowo doradcy zawodowi przeprowadzali z gimnazjalistami testy predyspozycji zawodowych i pomagali sprawdzać, jakie zdolności mają uczniowie i w jakich kierunkach powinni się kształcić, doradzali także rodzicom, jak pomagać dzieciom przy podejmowaniu decyzji o przyszłej pracy. Prowadzono także akcje informacyjne i konkursy dostępne na stronie internetowej („Szacun dla zawodowców” – zawodowcy.poznan.pl) i nagłaśniane przez media społecznościowe. Odrębnym działaniem były Konferencje „Dobre praktyki kluczem do Twojego sukcesu”, które przygotowano dla uczniów gimnazjów, a w trakcie których młodzi ludzie chwalili się prezentacjami wykonanymi specjalnie na tę okazję. Odbyło się pięć edycji konferencji. Były to zapisy ich wysiłków, jakie podejmowali by z bliska przyjrzeć się różnym profesjom- uczniowie odwiedzali banki, korporacje, duże fabryki, ale też warsztaty rzemieślników czy niewielkie restauracje. Pokazywano także na stronie Poznańskiego Serwisu Oświatowego portrety ludzi, którzy ukończyli szkoły zawodowe i osiągnęli przy tym poważne sukcesy na skalę województwa czy kraju. Mowa na przykład o sportowcu i pośle na Sejm RP Szymonie Ziółkowskim czy znanym nie tylko w Poznaniu wytwórcy wyrobów wędliniarskich Andrzeju Bystrym.

Efekty kampanii 

Szczególnie ważne są te, które nie da się w żadnej sposób zmierzyć, mianowicie wzrost szacunku dla profesjonalistów z wykształceniem zawodowym i technicznym wśród uczniów poznańskich gimnazjów – dziś nikogo już nie dziwi ani nie bawi uczeń, który decyduje się na edukację w szkole zawodowej. Wręcz przeciwnie – Poznaniacy dobrze wiedzą, że ten właśnie wybór gwarantuje w przyszłości pracę, a wcale nie zamyka dalszej ścieżki edukacyjnej. Są też efekty wymierne. W 2016 roku liczba oddziałów, które utworzono w technikach wynosi 84, rok temu było ich 80. Podobnie rzecz ma się w szkołach zasadniczych – w 2015 roku oddziałów było 19, dziś funkcjonuje 25. Kampania Szacun dla zawodowców jest także widoczna w innych miastach, które przyglądają się działaniom Poznania z zaciekawieniem. Koncepcja Szacuna była także prezentowana na licznych konferencjach poświęconych szkolnictwu zawodowemu

Firmy zaangażowane w kampanię

Przeprowadzona kampania zaowocowała zwiększeniem obszaru współpracy z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą, ale też z poszczególnym liderami z różnych branż. Na przykład Zespól Szkół  Gastronomicznych nawiązał bardzo ścisły kontakt z hotelem Puro. Hotel ten oferuje dwuletnie praktyki uczniom, pracę dla młodocianych uczniów, stworzył nawet w szkole patronacką klasę „Puro”. Podobnie restauracje „Concordia Taste” , ” Trzy kolory” czy „Cuccina”, one także proponują praktyki uczniom. W efekcie podjętych działań reklamowych, promocyjnych do wielu szkół zgłosiły się firmy oferując chęć bliskiej współpracy, a co najważniejsze- oferując pracę absolwentom. Do Zespołu Szkół Samochodowych wpłynęła propozycja od firmy Stomil Polska, by utworzyć patronacką klasę. W Zespole Szkół Łączności powstała także nowa patronacka klasa firmy Kimball Electronic Polska kształcąca uczniów w zawodzie technik elektronik czy technik informatyk w e- biznesie.

Szkoły zaangażowane w kampanię

W Poznaniu funkcjonuje 20 zespołów szkół zawodowych kształcących w ponad 60 profesjach. Wszystkie placówki bardzo czynnie współdziałają w ramach kampanii „Szacun dla zawodowców”. Szkoły dzięki kampanii dążą do zwiększenia naboru do swoich klas, podnoszenia poziomu kandydatów, a także coraz częściej zyskują status szkoły pierwszego wyboru uczniów. Szkoły te angażują się w rozmaite projekty, często międzynarodowe. Biorą udział w olimpiadach, konkursach zawodowych na arenie międzynarodowej i odnoszą sukcesy, które potem powodują, że szacunek dla zawodowców jest jak najbardziej prawdziwy. Przykładem może być Zespół Szkół Samochodowych, którego uczniowie rok w rok osiągają medalowe miejsca na podium w konkursie ” Europejski Mechanik Roku”.

Kampania jako cenna informacja dla rodziców

Kampania „Szacun dla zawodowców” jest także wyraźnym przesłaniem dla rodziców. Poznańskie placówki zawodowe są świetnie przygotowane, prezentują wysoki poziom i dbają o uczniów – o ich bezpieczeństwo, o ich atrakcyjność na rynku pracy oraz o ich dobre wyniki na maturze, w przypadku nauki w technikach. Przykładem może być Zespół Szkół Komunikacji, który zdobył czwarte miejsce w Polsce w rankingu techników organizowanym przez miesięcznik „Perspektywy”!

Informacja dla uczniów

Docieramy do młodzieży m.in. za pomocą mediów społecznościowych. Nie sposób nie doceniać dziś tego typu mediów jako środka przekazu. Dlatego koronny konkurs w ramach akcji „Szacun dla zawodowców” polegał właśnie na tym, by poznańskie gimnazja jak najliczniej „lajkowały” stronę kampanii na Facebooku. Docieramy do młodych ludzi ich „młodymi” kanałami, bo to ma sens, ale nie zapominamy przy tym, że zawodu uczymy się w szkole zawodowej i podczas praktyk. Dlatego nasze największe wysiłki nakierowane są na to, by właśnie praktycznie, naocznie uświadomić uczniom, na czym polega konkretne profesja.