Wychowawca: mgr Anna Koralewska

Samorząd klasowy:
przewodnicząca: Magdalena Szaroleta
z-ca przewodniczącego: Mateusz Taciak
skarbnik: Michał Skopiński

Zastępca przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego: Zuzanna Gawrych

21 grudnia 2018 wraz z klasą VIIIa zorganizowaliśmy Wigilię Klasową czyli spotkanie przedświąteczne. Dzieląc się opłatkiem składaliśmy sobie życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok. Oczywiście były też prezenty i dużo radości z tego powodu.
11 grudnia 2018 roku braliśmy udział w akcji Szlachetna Paczka. Dzięki zebranym pieniądzom udało nam się wręczyć paczki wybranej rodzinie.
100- lecie Odzyskania Niepodległości uczciliśmy uroczystym apelem, odśpiewaniem Hymnu Narodowego i zasadzeniem Dębu Pamięci.
W październiku uczniowie naszej klasy brali udział w akcji „Zapal Znicz Pamięci”
11 października 2018 roku odbyły się się targi edukacyjne „Arena Zawodów”. Podczas tragów uczniowie zasięgnęli informacji o różnicy między szkołą zawodową a technikum oraz dowiedzieli się ile zarabiają wykwalifikowani pracownicy.
Z okazji dnia chłopaka dziewczyny zorganizowały chłopakom niespodziankę. Była, muzyka, śmiech i zabawa.
Wyjście do kina
18 września 2018 roku klasa VIIIb brała udział w pokazie filmu Dywizjon 303-historia prawdziwa oraz wysłuchała prelekcji przygotowanej przez pilotów samolotów F16 z 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach.