Koło czytelniczo-plastyczne dla uczniów klasy 1 „b” w roku szkolnym 2021/2022

 

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie klasy 1 „b” będą mieli możliwość rozwijać swoje zainteresowania czytelnicze oraz plastyczne poprzez: wspólne czytanie opowiadań, bajek, ustalanie kolejności zdarzeń w utworach, ocenianie postępowania bohaterów, przedstawienie treści utworów różnymi narzędziami oraz technikami plastycznymi. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu przez cały rok szkolny.

 

1. Cel ogólny:

 • Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych oraz plastycznych wśród uczniów.

 

2. Cele szczegółowe:

 • poznanie literatury dziecięcej;
 • wzbogacenie słownictwa uczniów;
 • rozwijanie pamięci, wyobraźni oraz fantazji;
 • poznanie przez uczniów nowych technik plastycznych;
 • doskonalenie zdolności manualnych;
 • rozwijanie wyobraźni twórczej;
 • wdrażanie do staranności oraz estetyki prac;
 • uwrażliwienie uczniów na piękno otaczającej nas natury i dostrzeganie wartości sztuki;
 • stymulowanie procesów wyobraźni i twórczego myślenia;
 • pokazanie uczniom ciekawych form spędzania czasu wolnego.

 

3. Treści nauczania

 • Zapoznanie uczniów z tematyką wybranych utworów dziecięcej literatury klasycznej.
 • Słuchanie baśni, opowiadań, legend.
 • Czytanie głośne i ciche tekstów.
 • Uzupełnianie zdań z lukami, rozwiązywanie łamigłówek, rebusów, krzyżówek.
 • Zabawy i gry dramowe i teatralne.
 • Samodzielne układanie i zapisywanie krótkich utworów literackich.
 • Przygotowanie uczniów do szkolnych i międzyszkolnych konkursów literackich oraz plastycznych.
 • Poznanie nowych technik plastycznych.
 • Poznanie pracy bibliotekarza.
 • Korzystanie z biblioteki szkolnej.

 

4. Formy realizacji – harmonogram działań

 • Zapoznanie uczniów z planem pracy koła. Omówienie zasad pracy na zajęciach.
 • Zabawy integracyjne z wykorzystaniem literatury dziecięcej.
 • Wykorzystanie materiałów przyrodniczych i łączenie ich z innymi w oparciu o tekst literacki.
 • Bukiet jesiennych liści – obrazek z liści wykonany techniką frotażu.
 • „Pejzaż jesienny” – malowanie farbami.
 • „Szaruga jesienna” – malowanie patykiem, oraz czarnym tuszem na białym tle kartki.
 • Wydzieranka z gazet czarnobiałych na temat „Jesienne drzewa”.
 • Tworzenie zimowego krajobrazu związanego z przeczytanym tekstem.
 • Uzupełnianie zdań z lukami, rozwiązywanie łamigłówek, rebusów, krzyżówek zgodnych z czytanym opowiadaniem.
 • Zabawy dramowe i teatralne na podstawie dziecięcych wierszy.
 • Wykonanie bombki z kolorowych kółek.
 • Kleksy – prehistoryczne dinozaury; praca wykonana techniką polegającą na rozdmuchiwaniu kilku kropli plakatówki w różne strony.
 • Malowanie pastą do zębów na kolorowym tle na temat „Zimowy krajobraz” połączone ze słuchaniem wierszy o tematyce zimowej.
 • „Wiosenne kwiaty” – wydzieranka z kolorowego papieru.
 • Wykonanie pisanek wielkanocnych.
 • Zapoznanie z techniką origami –kwiaty.
 • „Bibułkowa łąka” –łączenie materiałów papierniczych ze sobą poprzez klejenie, dobór barw.

 

Procedury osiągania celów (metody, formy, środki dydaktyczne)

5. Metody pracy:

 • Podające (opowiadanie, objaśnienie)
 • Problemowe aktywizujące (gry i zabawy dydaktyczne)
 • Eksponujące (prace plastyczne)

 

6. Formy pracy:

 • praca indywidualna;
 • praca zbiorowa.

 

7.  Środki dydaktyczne:

 • teksty z literatury dziecięcej (wierszyki, opowiadania, bajki dziecięce) bieżąco omawiane na spotkaniach;
 • tablica multimedialna (potrzebna do wyświetlania tekstów literackich, wyjaśnień wykonywania prac plastycznych);
 • rozsypnaki sylabowe, wyrazowe i zdaniowe;
 • materiały plastyczne (omówienie z uczniami tydzień przed zajęciami co będzie potrzebne na kolejne zajęcia – wg tego, co na danych zajęciach będzie omawiane i czytane);

 

8. Przewidywane osiągnięcia:

 • Uczeń czerpie przyjemność z czytania książek.
 • Rozumie kontekst czasowo- przestrzenny tekstu.
 • Wymienia głównych bohaterów oraz kolejność zdarzeń w utworze.
 • Ocenia postępowanie bohaterów.
 • W skupieniu słucha tekstu czytanego przez nauczyciela.
 • W skupieniu słucha tekstu opowiadanego przez kolegę.
 • Samodzielnie opowiada dowolną przygodę wysłuchanego utworu.
 • Stosuje nowo poznane słownictwo.
 • Argumentuje swoje wypowiedzi.
 • Odczytuje przesłanie i morał utworu literackiego.
 • Udziela odpowiedzi na pytania związane z treścią utworu.
 • Przekazuje treści utworu poprzez wykonanie pracy plastycznej.
 • Ma nawyk sięgania po książki.
 • Odwiedza bibliotekę szkolną.
 • Kulturalnie spędza wolny czas.

 

9. Sposób ewaluacji efektów realizacji zajęć:

Ewaluacja zostanie przeprowadzona po zakończeniu realizacji programu.

 • Ankieta ewaluacyjna  dla uczniów badająca ich opinię na temat użyteczności i atrakcyjności zajęć.
 • Rozmowy z uczniami oraz ich rodzicami.
 • Obserwacja wykonywanych prac plastycznych przez uczniów.

 

Opracowała:

Kamila Kowbel