Biblioteka szkolna – mgr Katarzyna Jacolik-Gmurczyk

adres e-mail: sp59.biblioteka@interia.pl

* nauczyciel bibliotekarz pracuje w wymiarze 1/2 etatu.