Godziny Wychowawcze ze Światem

Projekt Polskiej Akcji Humanitarnej

 

Czas realizacji: IX 2022 – V 2023

Ilość spotkań: 10

Grupa docelowa: dzieci ze świetlicy szkolnej, uczniowie klas 4-8

Prowadząca zajęcia: mgr Katarzyna Jacolik-Gmurczyk

 

Godziny Wychowawcze ze Światem to cykl co najmniej 8 zajęć, które są pretekstem do dyskusji o bieżących wydarzeniach na świecie oraz wartościach takich jak solidarność, godność ludzka czy sprawiedliwość, bez względu na pochodzenie. Dzięki nim uczniowie i uczennice kształtują postawy otwartości i odpowiedzialności za to, co dzieje się na świecie. Celem jest nie tylko informowanie o tym, jaki nasz świat jest obecnie, ale także kształtowanie postaw, które pomogą nam uczynić go bardziej sprawiedliwym w przyszłości.

 

Program jest realizowany w 2 wersjach, w zależności od grupy wiekowej:

klasy 1 – 6 szkoły podstawowej

klasy 7 – 8 szkoły podstawowej i klasy ze szkół ponadpodstawowych.

 

Więcej informacji…

Godziny Wychowawcze ze Światem – Projekt Polskiej Akcji Humanitarnej