Nasza Szkoła otrzymała dofinansowanie na zakup sprzętu informatycznego do szkoły w ramach projektu Laboratoria Przyszłości.

 

Pan Grzegorz Szałkowski przeprowadził szkolenie dla nauczycieli ze sposobów wykorzystania nowo zakupionego sprzętu podczas lekcji. Sprzęt został szczegółowo omówiony oraz zostały pokazane jego możliwe zastosowania do różnych przedmiotów.