Nasz rodak, Jan Paweł II wyraził przekonanie, iż „Europa nie może być zamknięta dla samej siebie. Ona musi być otwarta dla wszystkich i gotowa do dialogu i współpracy ze wszystkimi”( Madryt, 3V2003r.)

Z Europą łączy nas wiele – kontynent, przeszłość, dziedzictwo kulturowe, a także od 2004 roku Unia Europejska. Grecja to kolebka Europy, a głównym celem innowacji jest przybliżenie uczniom wiedzy na jej temat.

Projekt zakłada, iż uczniowie zdobędą nowe doświadczenia, rozwiną zainteresowania dotyczące Europy, zdobędą wiedzę na temat  Grecji.

Cele projektu:

 • przybliżenie dzieciom wiedzy na temat Grecji,
 • rozbudzanie zainteresowań związanych z krajami europejskimi,
 • kształtowanie postawy szacunku wobec innych,
 • kształtowanie postawy tolerancji i szacunku dla odmienności zwyczajów czy religii,
 • rozwijanie umiejętności poszukiwań i wykorzystania zdobytych informacji,
 • wyrabianie odpowiedzialności za powierzone zadania, integracja zespołu klasowego oraz rozwijanie umiejętności pracy w grupie, nauka przez zabawę,
 • integracja zespołu klasowego,
 • stymulowanie wszechstronnego rozwoju, w tym  wrażliwości estetycznej i działalności artystycznej,
 • wspieranie aktywności dziecka, kształtującej umiejętność korzystania z rozwijających się umysłowych procesów poznawczych, niezbędnych do tworzenia własnych wzorów zabawy, nauki  i odpoczynku,
 • kształcenie umiejętności współpracy w zespole,
 • dostarczanie radości i zadowolenia ze wspólnej zabawy

Cele projektu są spójne z podstawą programową i kierunkami polityki oświatowej na rok 2023/24.

Treści tematyczne realizowane w blokach:

 1. Położenie Grecji w Europie, warunki naturalne, symbole narodowe, alfabet, stolica, fauna i flora.
 2. Co koniecznie trzeba zobaczyć w Grecji.
 3. Mitologia dla dzieci – bogowie i herosi – piosenka „Bogowie greccy”, – organizujemy dzień na Olimpie.
 4. Przygotowujemy sałatkę grecką i poznajemy inne przysmaki tamtejszej kuchni.
 5. Sławni matematycy.
 6. Tańczymy Zorbę.
 7. Sztuka w Grecji.