Na stronie naboru elektronicznego znajduje się już oferta szkół ponadpodstawowych. Warto się z nią zapoznać 

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/

Klauzula informacyjna – RODO


 
Szanowni Państwo
Rodzice
Absolwenci

 

Informuję o opublikowaniu na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu bazy danych o publicznych liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia województwa wielkopolskiego, do których prowadzony będzie nabór na rok szkolny 2021/2022.

Zestawienie informacji dotyczących ww. szkół zostało opracowane na podstawie danych przesłanych przez dyrektorów tych szkół.

Informator rekrutacyjny

 

 

Wielkopolski Kurator Oświaty
/-/ Robert Kazimierz Gaweł