„W kosmos z klasą. Jakie tajemnice kryje wszechświat?” – projekt edukacyjny realizowany w klasie 3 „b” w roku szkolnym 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 klasa 3 „b” realizować będzie projekt edukacyjny pt. „W kosmos z klasą. Jakie tajemnicy kryje wszechświat?” w ramach Uniwersytetu Dzieci. Projekt przeznaczony jest na cały rok szkolny.

W czasie zajęć uczniowie prowadzić będą doświadczenia oraz obserwacje, które przybliżą im podstawowe informacje dotyczące przestrzeni kosmicznej. Poznają planety Układu Słonecznego, spróbują zaobserwować zjawisko spadających gwiazd oraz dowiedzą się, czym są strefy czasowe. Dzięki uczestnictwu w projekcie uczniowie wzmocnią umiejętność samodzielnego i krytycznego myślenia, a także rozwiną swoją ciekawość.

W czasie projektu klasa realizować będzie osiem tematów:

 1. Jak wpaść na świetny pomysł?
 2. Kiedy kogoś kochamy?
 3. Ile planet ma Układ Słoneczny?
 4. Czy gwiazdy naprawdę spadają?
 5. Dlaczego istnieją strefy czasowe?
 6. Ile kosztuje lot międzyplanetarny?
 7. Jak zbudować rakietę kosmiczną?
 8. Jak zaprojektować strój kosmonauty?

Przewodnikiem po projekcie klasowym będzie sympatyczny Kosmoludek – mieszkaniec Planty Pirx, który pomoże uczniom odkryć kosmos i zrozumieć wiele nieznanych im dotąd pojęć i wiadomości.

 

Przewidywane osiągnięcia uczniów

Uczeń po zajęciach:

 • definiuje słowo empatia;
 • wymienia planety Układu Słonecznego;
 • wie, co to są gwiazdy, umie je opisać;
 • definiuje strefy czasowe;
 • zna wygląd każdej planety w Układzie Słonecznym;
 • umie opisać wygląd rakiety kosmicznej;
 • umie zaprojektować strój kosmonauty;
 • potrafi współpracować w grupie;
 • zna podstawowe informacje dotyczące przestrzeni kosmicznej;
 • wzmacnia umiejętność samodzielnego oraz krytycznego myślenia;
 • jest ciekawy świata, dąży do samodzielnego poznawania otaczającego go
  świata.

W związku z epidemią COVID-19 projekt edukacyjny „W kosmos z klasą. Jakie tajemnice kryje wszechświat?” w ramach Uniwersytetu Dzieci może zostać zmodyfikowany oraz dostosowany do sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Opracowała:
mgr Kamila Kowbel