Rok szkolny 2019/20
Działania czytelnicze klasa 1A

Udział w projekcie „Czytadełko”
Realizacja wieży czytelniczej z zaangażowaniem rodziców.
Założenie klasowego Klubu Czytających.