LET’S TALK AND PLAY – POGADAJMY I ZAGRAJMY

Innowacja pedagogiczna w Szkole Podstawowej nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Poznaniu

 

 

Opis innowacji

Głównym założeniem innowacji Let’s talk and play – pogadajmy i zagrajmy są ćwiczenia  konwersacyjne w obszarze wybranych kręgów tematycznych (rodzina, przyjaciele, hobby, czas wolny, jedzenie, zdrowe nawyki, sport) na podstawie przedstawianych zdjęć/obrazów oraz zachęcanie do rozwijania umiejętności prowadzenia dialogu na dany temat. Dodatkowym elementem utrwalającym słownictwo będzie tematyczna gra planszowa. Uczniowie będą mieli okazję zapoznać się z różnymi formami gier wspomagających naukę słownictwa, a ostatecznie sami zmierzą się z zadaniem zaprojektowania własnej gry planszowej na wybrany temat.

Innowacja ma na celu rozwijanie i wzbogacanie słownictwa w obszarze wybranych zagadnień tematycznych, a także kształtowanie umiejętności samodzielnego wypowiadania się i prowadzenia dialogu.

Celem innowacji będzie również zaprezentowanie i utrwalanie zdobytych wiadomości w jak najciekawszej formie gry planszowej, dzięki czemu uczniowie będą mogli wykazać się kreatywnością, umiejętnością poszukiwania i selekcjonowania informacji oraz samodzielnością w wyborze i zaprezentowaniu najistotniejszych wyrażeń/słów/zwrotów z danego tematu.

 

Odbiorcy:

Innowacja skierowana jest do uczniów klas 6 i 7. Realizowana będzie na lekcjach języka angielskiego w II semestrze (2x w miesiącu).

 

Cele ogólne:

  • Poszerzanie słownictwa z wybranych kręgów tematycznych (rodzina, przyjaciele, hobby, czas wolny, jedzenie, zdrowe nawyki, sport).
  • Rozwijanie kompetencji językowych, szczególnie na płaszczyźnie mówienia i słuchania
  • Rozbudzanie i pogłębianie zainteresowań językowych uczniów.
  • Wspieranie procesu aktywnego uczenia się uczniów.
  • Branie odpowiedzialności przez uczniów za jakość i atrakcyjność przygotowanych materiałów (gier planszowych)

 

Szczegóły innowacji

Let’s talk and play – pogadajmy i zagrajmy

 

Opracowała
Daria Nowicka

 

 

Podsumowanie realizacji

 

Uczniowie klasy 6b i 7a realizowali na lekcjach j. angielskiego innowację pedagogiczną Let’s talk and play – pogadajmy i zagrajmy. Były to ćwiczenia konwersacyjne w obszarze wybranych kręgów tematycznych. Dodatkowym elementem utrwalającym słownictwo była gra tematyczna. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z różnymi formami gier wspomagających naukę, a ostatecznie sami zmierzyli się z zadaniem zaprojektowania własnej gry na wybrany temat.

Dzięki przeprowadzonym zajęciom uczniowie rozwijali i wzbogacali słownictwo, a także ćwiczyli umiejętność samodzielnego wypowiadania się i prowadzenia dialogu. Na koniec podczas tworzenia własnej gry wykazali się kreatywnością, umiejętnością poszukiwania i selekcjonowania informacji oraz samodzielnością w wyborze i zaprezentowaniu najistotniejszych wyrażeń / słów / zwrotów z danego tematu.

 

Daria Nowicka