Czas realizacji: X 2022 – V 2023

Ilość lekcji: 8

Grupa docelowa: uczniowie klas 5-8 podczas lekcji zastępczych

Autorka innowacji: mgr Katarzyna Jacolik-Gmurczyk

 

Wstęp

„Krótko i na temat” jest moim autorskim projektem, opartym na krótkometrażowych filmach animowanych, który ma poprzez swoją krótką formę audiowizualną zachęcić młodego widza do refleksji na temat określonych problemów współczesnego świata i wartości etycznych. Film krótkometrażowy będzie wstępem do dyskusji na temat tego, co uczniowie zobaczyli, będzie również możliwością do indywidualnej interpretacji metaforycznego obrazu. Film krótkometrażowy, czy to animowany czy też dokumentalny, chowa często w małej i krótkiej formie dosadne stwierdzenie, wniosek. Filmy pokazywane uczniom będą poruszały rozmaitą tematykę: kreatywność, niepełnosprawność, rodzicielstwo, wykluczenie czy śmierć. Dyskusja na temat filmu pozwala uczniom na nie do końca bezpośrednie odniesienie się do problemów i kwestii ważnych dla młodych osób. Swobodna dyskusja, wymiana poglądów, nauka szacunku wobec odmiennych postaw to również ogromna wartość pracy z filmem w szkole. Film bowiem dostarcza wiedzy o świecie, ale także – wiedzy o sobie, prowadzi do konfrontacji odmiennych punktów widzenia oraz wartości.

 

Cel główny

Uczeń:

 • wie, czym jest empatia, sprawiedliwość, niepełnosprawność, samodzielność, rodzicielstwo, wykluczenie, dobroć,
 • wie czym jest film krótkometrażowy i jakie są rodzaje,
 • potrafi wypowiedzieć swoje zdanie na temat obejrzanego filmu, potrafi wskazać główny problem przedstawiony w filmie animowanym,
 • wskazuje problematykę i przedstawia swoją interpretację dzieła filmowego
 • argumentuje swoją wypowiedź,
 • tworzy kreatywne rozwiązania do zadań,

 

Cel szczegółowy

 • rozwój wrażliwości i wyobraźni,
 • nauka operowania symbolami,
 • rozwijanie zdolności porozumiewania się, rozmowy i kulturalnej dyskusji,
 • rozwijanie umiejętności krytycznego i kreatywnego myślenia,
 • rozwijanie umiejętności asertywnego wyrażania własnej opinii bez lęku przed oceną innych, obrony własnego zdania w dyskusji,
 • zachęcenie do ekspresji twórczej – słownej, ruchowej, literackiej,
 • pomoc w dokonywaniu właściwych wyborów spośród repertuaru filmowego,
 • pokazywanie i nauka wartości moralnych, które są ważne w życiu każdego człowieka.

 

Więcej informacji…

Krótko i na temat – projekt autorski