W hołdzie Powstańcom – szkolne obchody Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego

 

          My, Wielkopolanie mamy wiele powodów do dumy. Są nimi nasza tradycja, kultura i… największy zwycięski polski zryw niepodległościowy – Powstanie Wielkopolskie.

          W tym roku w szczególny sposób obchodziliśmy to wyjątkowe wydarzenie, bowiem dzięki inicjatywie wielu instytucji takich jak: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, Muzeum Narodowe w Poznaniu oraz poznański oddział Instytutu Pamięci Narodowej 23 listopada br. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał jednomyślnie przyjętą przez Sejm i Senat ustawę o ustanowieniu 27 grudnia Narodowym Dniem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

          Nasza społeczność szkolna postanowiła aktywnie włączyć się w pierwsze obchody tego wyjątkowego wydarzenia, realizując projekt związany z wielkopolską walką o wolność..

          Uczniowie klas ósmych zbierali wiadomości na temat przyczyn i skutków powstania. Zaznajomili się z życiorysami dowódców oraz z późniejszymi losami Powstańców. Szczególnie ważną postacią był tutaj sam Ignacy Paderewski, którego wystąpienie podczas wizyty w Poznaniu 26 grudnia stało się punktem zapalnym do podjęcia walki o wolność.

          Zbierając informacje dostrzegli, że wielu Powstańców spoczywa na naszym okolicznym Cmentarzu parafialnym św. Antoniego Padewskiego. Dowiedzieli się też, że w Poznaniu mamy Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan, gdzie również są nagrobki Powstańców i osób ważnych dla historii regionu i Polski.

          Wiadomości te posłużyły do wykonania plakatów, które później zostały wywieszone w holu szkolnym. 

 

 

Jednak to nie wszystko…

          Po skończonych zajęciach na uczniów klas ósmych czekała wyjątkowa wycieczka pod Pomnik Powstańców Wielkopolskich. Wielu z nich znało ten monument, jednak… aż do teraz, nie wszyscy byli świadomi, jak ważny dla Wielkopolan jest ten obelisk z olbrzymim placem apelowym.

          Kiedy dotarliśmy na miejsce, uczniowie utworzyli szpaler. Na jego końcu, stanęła reprezentacja klas ósmych z kwiatami od Dyrekcji i naszej szkolnej społeczności. Zapanowała minuta ciszy, po której złożyliśmy kwiaty. Część uczniów zapaliła również znicze.

          W ten sposób uczciliśmy poświęcenie naszych przodków i złożyliśmy hołd tym, którzy zginęli, byśmy dziś mogli się uczyć i pracować w wolnej i niepodległej Polsce.

 

 

To była niesamowita lekcja patriotyzmu, miłości do regionu i szacunku do tego, co nasze – Wielkopolskie.