9 kwietnia, 2019

                                                                                      Poznań, 09 kwietnia 2019 r.

Rodzice Uczniów Szkoły Podstawowej nr 59

INFORMACJA W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W DNIACH OD 10 KWIETNIA 2019 R.

Szanowni Państwo,

działając jako Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu niniejszym informuję, że w związku z bezterminowym strajkiem pracowników szkoły trwającym od 8 kwietnia 2019, dyrekcja nie jest w stanie zapewnić wystarczającej liczby pracowników do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz sprawowania opieki nad Państwa dziećmi. W związku z zaistniałą sytuacją dyrekcja wystąpiła do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania o wyrażenie zgody na zawieszenie zajęć od dnia 10 kwietnia 2019 roku, na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Wydział Oświaty wyraził zgodę na zawieszenie zajęć od dnia 10 kwietnia 2019 r. do 12 kwietnia 2019r. na czas trwania akcji strajkowej.

Wiąże się to z brakiem możliwości przyjęcia dziecka pod opiekę szkoły w dniach od 10 kwietnia 2019 r. z uwagi na brak odpowiedniej liczby nauczycieli, którzy mogliby zapewnić bezpieczne warunki przebywania młodzieży w szkole w tym dniu. Wobec zaistniałej sytuacji uprasza się o nieprzyprowadzanie dzieci na zajęcia od dnia 10 kwietnia 2019 r. do dnia wznowienia zajęć. Jednocześnie Dyrektor szkoły przypomina , iż dni 15 kwietnia, 16 kwietnia i 17 kwietnia 2019r. są dniami wolnymi dla uczniów klas I-VII z powodu egzaminu ósmoklasistów.

Jako dyrekcja szkoły prosimy o zrozumienie w tym trudnym czasie. W naszej ocenie jedynym rozwiązaniem gwarantującym bezpieczeństwo Państwa dzieci jest zawieszenie zajęć na podstawie powołanych wyżej przepisów.

Ze względu na dynamiczny charakter sytuacji zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym, prosimy o częste i uważne śledzenie naszych komunikatów. O wszystkich zmianach będziemy Państwa informować.


wstecz