10 marca, 2020

Poznań, 10 marca 2020r.

W związku z rekomendacją Miasta Poznania jako organu prowadzącego, Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu informuje o  ZAMKNIĘCIU SZKOŁY I ZAWIESZENIU ZAJĘĆ W DNIACH 11 – 24 marca 2020r. – na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

W tych dniach nie będą odbywały się żadne zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze ani pozalekcyjne.

Nie będą również wydawane obiady. Pieniądze wpłacone już na posiłki w marcu zostaną rozliczone na poczet kolejnego miesiąca.

Dyrekcja szkoły


wstecz