12 marca, 2020

Zgodnie z informacją dostępną na stronie ZUS rodzic ubiegający się o zasiłek z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8 składa oświadczenie (ZAS-36).
Oświadczenie składane jest u pracodawcy.


wstecz