8 lutego, 2024

Z początkiem nowego semestru, uczniowie klas V wzięli udział w Szkolnym Konkursie Wiedzy  o Piśmie Świętym. Po wcześniejszym zapoznaniu się i zgłębieniu znajomości Pisma Świętego, uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy. Celem konkursu było poznanie treści zawartych w Ewangeliach, ukazanie wartości Pisma Świętego w życiu chrześcijanina, oraz kształtowanie chrześcijańskich postaw w oparciu o poznane Słowo Boże.

Najlepszymi znawcami Pisma Świętego okazali się uczniowie klasy VB.

Na uwagę zasługują także uczniowie, którzy wyróżnili się szczególną wiedzą biblijną zdobywając najwyższą ilość punktów:

W klasie  Vb:

I miejsce – J. Grzankowski, M. Latuszak, J. Suszka

II miejsce – F. Maćkowiak, M. Maćkowiak, L. Sobkowiak, A. Suszka

III miejsce – O. Pejka, M. Tworek

W klasie Va:

I miejsce – M. Kruświcki

II miejce – A. Zaworska, M. Mizera

III miejsce – A. Kęsy, F. Walczak

Serdecznie gratulujemy Laureatom, oraz wszystkim, którzy uczestniczyli w zmaganiach konkursowych.

 


wstecz