5 maja, 2022

 

Szkolny konkurs fotograficzny “Kolory maja”

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO DLA KLAS I – III oraz oddziału przedszkolnego.

 

CELE KONKURSU

Konkurs jest prowadzony w celu zainteresowania uczniów fotografią oraz walorami otaczającej nas przyrody. Zdjęcia powinny ukazywać majowe kolory i walory przyrodnicze.

 WARUNKI KONKURSU

 1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie zdjęć ukazujących piękno wiosny.
 3. Prace konkursowe powinny mieć postać fotografii zapisanych w formie cyfrowej. 
 4. Zdjęcia należy przesłać na adres: konkursy@sp59poznan.pl . Wiadomość powinna być opisana i zawierać następujące dane: imię i nazwisko, klasę.
 5. Każda fotografia w tytule pliku (nazwie) powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko autora, tytuł fotografii.
 6. Każdy uczestnik może zgłosić do udziału w konkursie 1 zdjęcie. 

TERMINARZ KONKURSU

 1. Przyjmowanie zgłoszeń konkursowych trwa do końca maja.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu: 6 czerwca 2022r.
 3. Nazwiska laureatów zostaną opublikowane w ogłoszeniach w dzienniku elektronicznym Librus oraz na szkolnym FB i stronie internetowej szkoły.

 NAGRODY

 1. Rozstrzygnięcia konkursu dokona organizator i specjalnie powołane w tym celu jury. 
 2. Spośród wszystkich nadesłanych zdjęć organizatorzy wyłonią zwycięzców (miejsca I-III).
 3. Mogą zostać również przyznane wyróżnienia. 
 4. O terminie wręczenia nagród zostaną poinformowani Laureaci drogą elektroniczną.

 

Szczegółowe informacje:


wstecz