29 czerwca, 2023

 

Nasza szkoła, dzięki środkom pozyskanym z ogólnomiejskiego projektu w ramach Zielonego Budżetu Zielone Fyrtle 2023, zyskała ścieżkę edukacyjno-przyrodniczą oraz zielone nasadzenia, które spowodują, że nasze boisko stanie się jeszcze bardziej zielone, a co za tym idzie przyjazne uczniom i mieszkańcom. Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza, która stanowi atrakcyjne stanowiska nauki przez zabawę wpisuje się w założenia szkoły promującej uczenie się przez doświadczanie, wspieranie rozwoju wrodzonych umiejętności uczniów – szybkiego, naturalnego uczenia się i twórczego rozwoju.

 


wstecz