26 sierpnia, 2020

Rozpoczęcie roku szkolnego
Wtorek 1 września 2020 r.

Klasa 1a i 1b – godz. 9:00, dziedziniec przed wejściem do szkoły, pasowanie na ucznia

Godz. 8:00 – kl. 2a, 2b, 3a, 3b
Godz. 9:00 – kl. 4b, 6a, 6b, 7a, 7c, 8b
Godz. 9:45 – kl. 5
Godz. 10:30 – kl. 4a, 6c, 7b, 8a

Klasy 2 -8 – wejście od strony boiska, uczniowie ustawiają się i wchodzą do szkoły z wychowawcą, bez rodziców.
Uczniowie nie powinni się grupować – wskazane jest zachowanie dystansu społecznego.
Uczniowie i nauczyciele zobowiązani są mieć założone osłony ust i nosa, które mogą zdjąć po wejściu do klasy.
Przed wejściem do klasy uczniowie dezynfekują ręce.
Spotkania z wychowawcą odbędą się w salach lekcyjnych.


Zebrania i spotkania z rodzicami

Zajęcia adaptacyjne: poniedziałek 31 sierpnia 2020r.
9:00 – 11:00 zajęcia adaptacyjne dla dzieci z oddziału przedszkolnego – s. 12
10:00 – 11:00 zajęcia adaptacyjne dla klasy 1A p. D. Roszyk s. 16
10:00 – 11:00 zajęcia adaptacyjne dla klasy 1 B p. D. Skrzypczak s. 17

Zebrania dla rodziców:
Poniedziałek 31.08. 2020 godz. 17:00 zebranie dla rodziców klas 0 – 4.
Wtorek 1.09. 2020 godz. 17:00 zebrania dla rodziców klas 5 – 8.


wstecz