24 marca, 2020

Informujemy, iż termin uzupełnienia dokumentacji o wersję papierową (dla wniosków złożonych w postaci scanów, niekompletnych) to 27 marca 2020. Dokumenty można składać w dniach czwartek 26.03, 27.03 w godz. 9.00-12.00. W przypadkach braku możliwości dostarczenia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie z uwagi na czasowe ograniczenie pracy zakładu rodzic składa oświadczenie o zatrudnieniu wraz ze zobowiązaniem uzupełnienia dokumentów. Na stronach Urzędu Miasta podana jest informacja dla rodziców prezentująca te założenia.

z poważaniem
dyrektor szkoły
Magdalena Górecka


wstecz