16 września, 2022
 
Nasza szkoła przystąpiła do programu mLegitymacja szkolna.
 
mLegitymacja jest elektroniczną wersją legitymacji papierowej.
Skorzystanie z tego udogodnienia nie jest obowiązkowe a legitymacja elektroniczna nie będzie dostępna jeśli dziecko nie ma ważnej legitymacji papierowej. Legitymacja elektroniczna może być używana bez posiadania przy sobie tej papierowej i ma taką samą ważność.

Więcej informacji w zakładce Sekretariat –> mLegitymacje

wstecz