9 października, 2014

Regulamin konkursu „Najlepszy humanista” dla uczniów klas 4-6 Szkoły Podstawowej nr 59  im. H. Dąbrowskiego w Poznaniu

Temat przewodni w roku szkolnym 2014/2015: „Wielkopolska – moja Mała Ojczyzna”.

Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 59
Pan mgr Benedykt Rybarczyk, będący fundatorem nagród z Radą Rodziców.

Zakończył się pierwszy etap konkursu najlepszy humanista. Tak oto przedstawiają wyniki konkursu:
 „Najlepszy humanista” – etap I HISTORIA
1 miejsce – 5 punktów – Maja Przybylak (5a)
2 miejsce – 4 punkty ex aequo – Marcin Szaroleta (6a) i Katarzyna Półrolniczak (6a)
3 miejsce – 3 punkty – Konrad Zaczyński (4b)
4 miejsce – 2 punkty – Martyna Naskrent (6a)
5 miejsce – 1 punkt – Magdalena Grzelak (6a)

Wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie bardzo dziękuję za udział.  Zachęcam do udziału w kolejnych etapach. Właśnie rozpoczął się etap II z języka polskiego.

Zostań NAJLEPSZYM HUMANISTĄ SP 59

Magdalena Banasik nauczyciel j. polskiego i historii


Cele konkursu

 1. Wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego działania uczniów.
 2. Popularyzowanie wiedzy z języka polskiego, historii, języków nowożytnych, bibliotekoznawstwa, muzyki, plastyki i religii wśród uczniów naszej szkoły.
 3. Rozwijanie u uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.
 4. Inspirowanie i rozwijanie zainteresowań, motywowanie do poszerzania swoich wiadomości, wdrażanie do samodzielnej i systematycznej pracy

 Ustalenia ogólne

 1. Udział w konkursie jest dobrowolny i mogą brać w nim udział wszyscy chętni uczniowie klas 4-6 zainteresowani konkursem.
 2. Uczeń może się zdecydować na udział we wszystkich etapach, albo tylko wybranym przez siebie etapie, zgodnym ze swoimi zainteresowaniami.
 3. Uczeń chęć swojego udziału zgłasza nauczycielowi odpowiedzialnemu za dany etap konkursu.
 4. Za organizację konkursu odpowiedzialni są nauczyciele zespołu humanistycznego.
 5. Zestawy zadań konkursowych zostaną opracowane przez poszczególnych nauczycieli, uczących danego przedmiotu.
 6. Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania zasad regulaminu.
 7. Informacje dotyczące wyników konkursu na danym etapie będą przekazywane przez poszczególnych nauczycieli odpowiedzialnych za organizację etapu.
 8. Z regulaminem konkursu uczniowie zostaną zapoznani na lekcji wychowawczej

Przebieg konkursu

 1. Konkurs będzie trwał od października do marca i będzie się składał z 6 etapów:
  I etap – historia
  II etap – język polski
  III etap – religia
  IV etap – biblioteczny
  V etap – muzyka
  VI etap – plastyka
  VII etap – język angielski
 1. Na każdym etapie będą do wykonania dwa zadania:

Zadanie 1.  Jedna z form: praca plastyczna, plakat, prezentacja multimedialna z wykorzystaniem technologii informatycznych, projekt przestrzenny, film, gazetka ścienna, gazetka szkolna itp.

Zadanie 2.  Test wiedzy z zakresu danego etapu.

 1. Czas trwania poszczególnych etapów ok. 1 m-c.
 2. Wszyscy uczniowie o zadaniach do wykonania na danym etapie zostaną zapoznani na lekcjach, informacje będzie się również znajdowała na stronie internetowej szkoły.

Zasady oraz procedury sprawdzania i oceniania prac

 1. Prace uczniów są oceniane przez nauczycieli szkoły – członków komisji szkolnej
 2. 2. Każdy uczeń biorący udział w jednym z etapów otrzymuje oceną cząstkową o wadze 5,
  a także punkty w kwalifikacji konkursowej:
  1 miejsce – 5 punktów
  2 miejsce – 4 punkty
  3 miejsce – 3 punkty
  4 miejsce – 2 punkty
  5 miejsce – 1 punkt
 1. Uczeń biorący udział we wszystkich etapach zajmując miejsce od I-III dodatkowo otrzymuje:
 • dodatkową ocenę cząstkową o wadze 5 ze wskazanego przez siebie (jednego) przedmiotu po zakończeniu zmagań
 • punkty z zachowania:
  I miejsce +15
  II miejsce +10
  III Miejsce +5
 • dyplom i nagrodę
 1. Tytuł „Najlepszego humanisty” otrzyma uczeń, który weźmie udział we wszystkich etapach i uzyska najwięcej punktów. W sytuacji, gdy nie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca zostanie przeprowadzona dodatkowa runda rozstrzygająca.

Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają nauczyciele zespołu humanistycznego.

Opracowanie i koordynator konkursu: mgr Magdalena Banasik

Etap I- Historia

Zadanie 1

Przygotowanie folderu zachęcającego do zwiedzania wielkopolski lub Poznania (wybór przynajmniej 3 miejsc w Poznaniu, lub 2 miejscowości w Wielkopolsce). Forma pracy: plakat, folder papierowy, prezentacja multimedialna lub film.

Uwaga!!!

Co będzie ocenianie: pomysł, estetyka wykonania, wkład pracy, poprawność zamieszczonych informacji. Nie przepisujemy informacji z Internetu, piszemy swoim słowami!!! Proszę o podanie informacji skąd czerpaliście informacje (czyli tytuły książek lub adresy stron internetowych).

Zadanie 2

Rozwiązanie testu „Powstanie Wielkopolskie”. Test zawiera 12 zadań zamkniętych opracowanych
w oparciu o poniższe źródła wiedzy:

http://www.poznan.pl/powstanie/mu_poznan/index.html (uwaga każda godzina dostarcza innych informacji)

http://www.youtube.com/watch?v=mdHKlH7Zh7Y

http://www.youtube.com/watch?v=z6-poUU6Rac

Termin oddania pracy konkursowej: 12 listopada 2014 r.

Termin testu z wiedzy: 6 listopada 2014 r.

Powodzenia!!!


wstecz