1 czerwca, 2015

Piątek, 5 czerwca 2015 r. jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W dniu tym zajęcia opiekuńcze zapewnia świetlica szkolna, która czynna będzie w godz. od 700  do 1700.


wstecz