10 kwietnia, 2020

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 59 informuje  przedłużenie terminu ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do dnia 26 kwietnia 2020 r. a tym samym kontynuacji  kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

z poważaniem Magdalena Górecka


wstecz