28 października, 2020
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu na podstawie  Rozp.Ministra  Edukacji i Nauki z dn. 23 października 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuje o ograniczonym funkcjonowaniu  szkół publicznych,  w okresie od dnia 24 października 2020r. do dnia 8 listopada 2020r. , w tym dla szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży dotyczącym klas IV-VIII. Uczniowie klas IV-VIII realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość w domu. Dla uczniów klas I-III i oddziału przedszkolnego zajęcia prowadzone są stacjonarnie, na terenie szkoły.
 
dyrektor szkoły
Magdalena Górecka

wstecz