25 marca, 2020

KOMUNIKAT
Wobec wzrastającej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 na terenie naszego kraju Minister Edukacji Narodowej wprowadził czasowe ograniczanie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych (początkowo na okres od 11 do 25 marca 2020 roku z późniejszym jego wydłużeniem na okres od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r.)
Podstawa prawna
Rozporządzenie MEN  z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
W tym okresie na terenie szkoły nie odbywają się  zajęcia edukacyjne ani opiekuńcze, edukacja odbywa się w postaci nauczania zdalnego.
Z poważaniem
Dyrektor szkoły
Magdalena Górecka


wstecz